Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0226 - 35 48 48
  • info@afdadviesgroep.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

25-04-2017

Hebben samenwoners recht op partnerpensioen?

Samenwoners moeten het nodige regelen om dezelfde rechten als gehuwden te krijgen. Bij overlijden blijkt hoe belangrijk dat is.

Het pensioen is van latere zorg wordt vaak gedacht. Begrijpelijk. 'Met pensioen gaan' is inderdaad iets van later. Maar ook het 'nabestaandenpensioen' is onderdeel van het pensioen. En dat kan direct een rol gaan spelen bij voortijdig overlijden van één van de partners. Tenminste als het goed geregeld is. En daar zit het probleem. Voor samenwoners is het vaak niet goed geregeld.

Wat is er geregeld in de pensioenregeling?

Bij veel werkgevers zijn de werknemers verplicht opgenomen in een pensioenregeling. Ter aanvulling op de AOW worden daarin rechten opgebouwd. Want alleen van de AOW moeten leven is bepaald geen luxe.
De meeste pensioenregelingen kennen ook een uitkering bij overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling. Dit deel van het pensioen wordt partnerpensioen of nabestaandenpensioen genoemd. Alleen kunnen daar de nodige eisen aan gesteld worden. 

Meld je partner aan voor het partnerpensioen

Je partner aanmelden bij de pensioenregeling is een handeling van misschien maar een paar minuten. Maar daarna kan de partner, bij overlijden van de deelnemer, wel recht hebben op een uitkering uit de regeling. En dat gedurende tientallen jaren. Niet aanmelden is dus een kostbaar foutje.
Natuurlijk ga je er vanuit dat jullie samen oud worden, maar houd er wel rekening mee dat het anders kan lopen. Huwelijkspartners en partners met een geregistreerd partnerschap zijn vaak automatisch aangemeld voor de pensioenregeling. Samenwoners moeten vaak zelf het initiatief nemen. Je kunt natuurlijk zelf contact opnemen met het pensioenfonds, maar het kan vaak ook gewoon via de werkgever geregeld worden.

Op hoeveel partnerpensioen heb je recht?

Niet alle werkgevers bieden het personeel een pensioenregeling aan. In veel branches geldt wel een verplichte pensioenregeling, maar dat is zeker niet altijd het geval.

De kwaliteit van pensioenregelingen verschilt ook sterk. Meestal is het partnerpensioen wel een onderdeel van de regeling, maar ook dat hoeft niet. Partners doen er verstandig aan om inzicht te krijgen in de pensioenregeling. Vind uit waar recht op bestaat bij overlijden. Je kunt er ook achter komen door met de DigiD in te loggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier tref je een overzicht aan van het opgebouwde pensioen en zie je wat er wordt uitgekeerd bij overlijden.

Onvoldoende of geen opbouw partnerpensioen?

Je wilt niet graag bezig zijn met de dood, toch is het belangrijk om het even wel te doen. Want wanneer er tekorten bestaan is het nu nog mogelijk voorzieningen treffen mocht één van beide toch onverwacht overlijden. Tenminste, wanneer beide partners nog gezond zijn. Vaak wordt er pas over nagedacht bij een ernstige ziekte, maar dan kun je geen voorzieningen meer treffen. Partners in een goede gezondheid kunnen relatief goedkoop op elkaars leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is vooral belangrijk als het partnerpensioen onvoldoende is of er zelfs niet is. 

Rekenen

Maar het zal wel berekend moeten worden. Hoeveel is binnen de pensioenregeling al geregeld? Zijn de partners bij de pensioenregelingen bekend en aangemeld? Komt misschien (een deel van) de hypotheek te vervallen na een overlijden? En welke verzekeringen zijn er al? Kortom, wat gebeurt er financieel bij een overlijden? Misschien is het toch goed om dit even inzichtelijk te krijgen. Voor het geval dat.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens